« Het waarderend interview als hulpmiddel bij elk organisatievraagstuk»

Gepubliceerd op 23-02-2024

De Bloeiende Organisatie kiest voor de waarderende onderzoeksmethode als integraal onderdeel van haar dienstverlening. Wat is het dan interessant te ontdekken dat binnen de opleiding HRM het waarderend interview eveneens is opgenomen!

Bij één van onze opdrachtgevers speelt op dit moment de vraag of de huidige kernwaarden nog steeds actueel zijn. Een studente HRM heeft dit vraagstuk opgepakt. Door dit te gaan onderzoeken met behulp van het waarderend interview sla je, volgens ons, twee vliegen in één klap. Het resultaat zal namelijk niet alleen nieuwe, representatief geformuleerde kernwaarden opleveren, maar ook iets anders positief. Namelijk, méér verbondenheid over deze kernwaarden. En deze groeiende onderlinge verbondenheid tussen medewerkers zorgt vervolgens voor het beter laten presteren van de organisatie als geheel. Onze ervaring is inmiddels dat genoemde voordelen gelden voor elk willekeurig organisatievraagstuk.

Wat is nu kenmerkend bij deze aanpak? Een positieve kijk op de bijdragen van medewerkers, deze onderling uit te wisselen, gezamenlijk te onderzoeken en hier consensus over te verkrijgen. Dit kan met behulp van een eenvoudig 5-V-fasenmodel.

1. Verkenningsfase. Een team wordt gekozen dat representatief is voor de organisatie en kadert gezamenlijk het onderwerp waaraan gewerkt wordt.

2. Vertelfase. Aan elk teamlid worden positieve vragen gesteld over succesmomenten en beste ervaringen in verleden en heden in relatie tot het onderwerp.

3. Verbeeldingsfase. Met behulp van ervaringen en inzichten wordt het gedragen beeld van de toekomst gecreëerd.

4. Vernieuwingsfase. Het wordt helder welke haalbare vernieuwingen nodig zijn, hoe deze te realiseren zijn en het beste naar buiten uitgedragen kunnen worden.

5. Verwezenlijkingsfase. Voorstellen worden omgezet in concrete stappen om veranderingen door te voeren met co-creatie van medewerkers.

Het is goed om op te merken dat de samenstelling van het team per fase kan wisselen. In de verbeeldingsfase is het fijn dat er alle ruimte aanwezig is om te dromen zonder beperkingen, terwijl het er in de vernieuwingsfase juist om gaat om inzicht te verkrijgen in bijvoorbeeld financiële middelen waardoor de totstandkoming van de gewenste situatie ook echt realistisch wordt.

Hoe je het waarderend interview ook inzet, zorg er altijd voor dat verhalen van mensen zijn en blijven!

istockphoto-1029895804-612x612-1708705257.jpg