« Training Waarderend & Mobiliserend Intern Auditen»

Gepubliceerd op 07-06-2021

Onlangs heeft De Bloeiende Organisatie deze training verzorgd voor één van haar opdrachtgevers met ISO certificaten op het gebied van kwaliteit en milieu. 

De training, die zéér enthousiast is ontvangen door de deelnemers, richt zich, naast overdracht van theoretische informatie en uitvoering praktijkoefeningen, met name op de bewustwording van het eigen gedrag als interne auditor. Bewustwording dat je door middel van een waarderende houding en mobiliserende vragen meer toegevoegde waarde en dus ook plezier! kunt hebben van de inzet van de interne audit.

Niet meer certificering, maar het beroep doen op het verscholen verbeterpotentieel van medewerkers, speelt de hoofdrol. Dat zorgt tevens voor positievere bedrijfsresultaten.

IMG-20210415-131317-1-1623063060.jpg