« De angst om fouten te maken ondermijnt de bedrijfsprestaties»

Gepubliceerd op 17-06-2022

In ons werk, waarin wij bedrijven adviseren over een duurzame organisatieontwikkeling, merken wij dat de angst om fouten te maken in sommige bedrijven sterk aanwezig is. Het maken van fouten kan uiteraard vervelende, soms ingrijpende gevolgen hebben. Maar als je als medewerker om je heen kijkt en ziet dat fouten niet bespreekbaar zijn, je er op af wordt gerekend als deze ontdekt worden en daarmee zelfs je carrièrekansen kunnen schaden dan wordt het lastig om een fout als leermoment te zien.

Natuurlijk is het belangrijk voor een bedrijf om ervoor te zorgen dat zaken op orde zijn, het werk uit te laten voeren zoals dat met elkaar is afgesproken om zo de klant te bieden waar deze om gevraagd heeft en ook weer bij je terugkomt in de toekomst. Maar, als dit leidt tot een ongezonde en onveilige bedrijfscultuur dan heeft dit desastreuze gevolgen.

Bij een bedrijfscultuur waar geen fouten mogen worden gemaakt, zijn medewerkers gespannen aan het werk. Indien er toch een fout gemaakt wordt, ontstaat de neiging met de vinger naar een ander te wijzen om zo het eigen straatje schoon te vegen. Medewerkers gaan zich onnatuurlijk 'klein' gedragen en dit werkt averechts op de weg naar vooruitgang.

Wij pleiten er daarom voor om, naast het hebben van transparante bedrijfsprocessen en duidelijke richtlijnen, geregeld met elkaar in gesprek te gaan over het werk en de risico's die hiermee samenhangen en hoe deze het best voorkomen kunnen worden. Door dit te doen vanuit een waarderende grondhouding waarbij je medewerkers ziet als motor in het proces, een succesfactor en met de intentie om de intrinsieke motivatie te versterken, laat je medewerkers groeien en bloeien.

Zo bevorder je een gezond en veilig werkklimaat waarbij fouten niet onder het tapijt worden geschoven, maar aan de oppervlakte mogen komen om, zonder angst voor represailles, een inspiratiebron te kunnen zijn om in vertrouwen te verbeteren.

In vertrouwen communiceren over risico's verhoogt de bedrijfsprestaties

Afbeelding1-1655454683.jpg