MVO 'proof' managementsysteem

MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Steeds meer organisaties zien de meerwaarde hiervan in, echter men weet vaak niet goed hoe hier concreet 'handen en voeten' aan te geven.

In de praktijk zie je goedbedoelde, éénmalige acties die geen vervolg krijgen en daardoor doodbloeden. Zonde van alle daaraan bestede energie en bovendien niet goed voor het moreel.

Graag vertellen wij u daarom over onze aanpak om in 3 stappen wel continue 'grip' op MVO  te realiseren.

Stap 1     MVO Nulmeting

In overleg met directie en een vertegenwoordiging van medewerkers toetsen van relevante thema's aan de hand van richtlijn ISO 26000. 

Stap 2     MVO Prioriteitenanalyse

Met hetzelfde team bepalen van prioriteiten, aan de hand van diverse criteria, waarmee het beste aan de slag gegaan kan worden.

Stap 3     MVO Integraal 

Realisatie van een managementsysteem waarbij MVO een integraal onderdeel vormt zodat de basis wordt gelegd voor een continue verbeterproces.

Daarmee is MVO geen 'buitenbeentje' meer dat dreigt vergeten te worden, maar is het volledig geïntegreerd in de 'bedrijfsagenda'. Benieuwd geworden naar onze efficiënte, effectieve en duurzame aanpak?

Wij helpen uw organisatie graag om een MVO 'proof' managementsysteem te implementeren!

Voor meer informatie neem dan contact op >>