Implementatie MVO

Wilt u als bedrijf aan de slag gaan met MVO, maar vindt u het lastig om hieraan concreet handen en voeten te geven?

Ik kan u hierbij ondersteunen en adviseren. Mijn begeleiding is gericht op een integrale invoering van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in zowel strategie alsook bedrijfsvoering van alle dag. Richtlijn daarbij is de ISO 26000.

Mogelijkheden zijn o.a. een MVO Nulmeting, een Plan van Aanpak met relevante MVO Prioriteiten en een periodieke MVO Reviewmeeting.

Met juist geformuleerde verbeteracties volgt u gemakkelijk de voortgang en kunt u hierover op heldere wijze rapporteren en vindt er periodiek een bijstelling plaats. Zo wordt de basis gelegd voor een continu verbeterproces.

Voor meer informatie neem dan contact op >>