HR Expertise

Zijn er in uw onderneming knelpunten op het terrein van personeel en organisatie?

Ik los deze graag, samen met u op, waarbij ik ondertussen een waardevolle bijdrage lever aan structurele verbeteringen.

Dit kan van alles zijn wat te maken heeft met het in dienst hebben van personeel; dus van aanname tot en met ontslag.