Helder (in)zicht

Alle kennis en inzichten over te nemen, juiste beslissingen zijn in beginsel al aanwezig binnen organisaties en onder de mensen die er werken. Als deze kennis en inzichten helder zijn, kunnen zij vertaald worden in passende acties en gemonitord worden in de juiste volgorde. Vereiste hiervoor is het benodigd draagvlak en commitment.

De leidraad in alle facetten van een verbetertraject is het bedrijfsplan met aandacht voor wat bereikt moet gaan worden, hoe dit bereikt moet gaan worden en waarmee dat bereikt moet gaan worden om tenslotte ervoor te kunnen zorgen dat opgelegde prestaties kunnen worden gevolgd en beoordeeld.

Een goed plan is een houvast voor de toekomst!