Kwaliteit & Milieu

Is het voor uw bedrijf wenselijk of noodzakelijk om een kwaliteits- en/of milieumanagementsysteem in te richten dan wel te onderhouden?

Als dit het geval is dan kunnen wij u met onze gedegen kennis en ervaring daarbij ondersteunen en adviseren, zowel m.b.t. de ISO 9001:2015 alsook de ISO 14001:2015 en op verzoek ook andere, bedrijfsspecifieke normen.

Diensten die wij o.a. aanbieden zijn:

  • opzetten en onderhouden online organisatiehandboek, verzorgen interne audit, uitvoeren directiebeoordeling en begeleiden externe audit

Wij zorgen, samen met u, dat u het gewenste certificaat in handen krijgt en behoudt.

Voor meer informatie neem dan contact op >>