« Constructieve Verbindingen»

Gepubliceerd op 08-12-2021

In de afgelopen periode heeft De Bloeiende Organisatie deelgenomen aan het evenement 'Het wonder der Verbinding' waarbij, a.d.h.v. het gedachtegoed van de Appreciative Inquiry methode (AI) allerlei interessante workshops gevolgd konden worden.

AI is een veranderkundige benadering met een positieve kijk op mens en organisatie door een waarderende grondhouding en het stellen van mobiliserende vragen. De Bloeiende Organisatie heeft ervoor gekozen deze benadering in haar dienstverlening te integreren.

De grondlegger van AI, David Cooperrider, is ervan overtuigd dat, door het stellen van mobiliserende vragen over aanwezig potentieel binnen mens en organisatie, constructieve verbindingen worden gelegd.

Positieve verhalen van medewerkers over wat motiveert en wat wél werkt, helpt om negatieve beelden over werk en werkplek te herzien. Dit is zéér verrassend omdat we zo gewend zijn aan het analyseren van oorzaken en gevolgen van problemen. Maar, dat is vaak maar één deel van het antwoord wat we zoeken. We zullen er veel meer een gewoonte van moeten maken op zoek te gaan naar kansen en mogelijkheden en die onderling uitwisselen. Op die manier ontstaat een sociale realiteit die we als mensen met elkaar willen creëren en in dagelijkse interacties steeds op een constructieve manier kunnen aanpassen.

Een organisatie is immers meer dan alleen een rationeel-economisch systeem met uitgewerkte processen, structuren, activiteiten en afspraken in handboeken. Het is evengoed een samenspel van menselijke creaties als resultaat van meerdere persoonlijke drijfveren, ambities en intuïties. Creaties waarin het persoonlijke, gevoelsmatige, emotionele en zelfs het spirituele een plek kan krijgen wanneer mensen dit belangrijk vinden.

network-ge9f1e2011-1280-1638981432.png