Yvonne Houtsma

Met een achtergrond als Bedrijfssocioloog-/kundige kijkt zij met een frisse blik als Organisatieadviseur naar Kwaliteitszorg.

Zij maakt alles overzichtelijk en ziet onderlinge, logische verbanden en reflecteert graag over 'wat nu is' en 'wat straks mogelijk wordt'. 

Met doorvragen houdt zij de ander scherp en zorgt er met een helikopterview voor dat er niets vergeten wordt. 

Klik op haar linkedin pagina voor meer details.

https://www.linkedin.com/in/yvonnehoutsma