MVO Groeikeurmerk

Het MVO Groeikeurmerk® is een methodiek om bedrijven te begeleiden bij de integrale invoering van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in hun strategie en bedrijfsvoering.

Toegevoegde waarde?

  • Basis voor een continu verbeteringsproces
  • Besparing van tijd en kosten door een efficiencyslag met gebruikmaking van een eenvoudige procesvastlegging
  • Gecreëerd draagvlak onder personeel voor noodzakelijke veranderingen
  • Plaatsing van MVO onderwerpen in de bedrijfsstrategie
  • Uiting aan de bedrijfsomgeving om verantwoord bezig te zijn met MVO
  • Voldoen aan de ISO normering 9001:2015
  • Enige methodiek die certificeerbaar is via NCK en aansluit bij de GRI richtlijnen m.b.t. duurzaamheidsrapportage

Voor deze methodiek ben ik Registercoach. Kijk op www.mvo-groeikeurmerk.nl.