Bedrijfsadvisering

Een bedrijfsplan is de start bij de opzet of aanpassing van uw bedrijfsactiviteiten.

Ik sta u graag terzijde om dit bedrijfsplan vorm te geven. Dat kan in elk gewenst stadium. Zowel aan de 'voorkant' bij het uitzetten van een duurzame strategie, maar ook bij het vertalen van deze strategie naar de 'achterkant'; de bedrijfsvoering van alle dag.

Aan de 'voorkant' help ik u bij het bepalen van de richting door het verhelderen en verwoorden van onder andere:

  • missie en visie
  • analyses m.b.t. omgeving, stakeholders, sterkte/zwakte
  • bedrijfsdoelstellingen en prestatieindicatoren

Aan de 'achterkant' help ik u bij het inrichten van een passende organisatie zodat uw bedrijfsdoelstellingen ook daadwerkelijk gerealiseerd worden met onder meer:

  • procesbeschrijvingen
  • deelplannen m.b.t. bijvoorbeeld investeringen en opleidingen
  • organogram, functieprofielen
  • verbeteracties